“Smokestack”

mixed media w/ textiles on MDF
18 x 12 x 4 cm